HOME
Home » Ilmu tauhid » SAMBUNGAN TINA FASAL KATILU DINA BAB HUKUM SYARA’

SAMBUNGAN TINA FASAL KATILU DINA BAB HUKUM SYARA’

Posted at Maret 3rd, 2017 | Categorised in Ilmu tauhid

Guaran anu ayeuna masih keneh ngabahas masalah khitob anu kadua nyaeta khitob Wadl’i

Ari ta’rif khithob wadl’i nyaeta :

وَالْخِطَابُ الْوَضْعِيُ هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الشَّخْصِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ

WAL-KHITHOOBUL-WADL’IYU HUWA KALAAMULLOOHI TA’ALAA AL-MUTA’ALLIQU BIFI’LISY-SYAKHSHI MIN HAYTSUL-WADL’U.

Hartosna : Ari khithob wadl’i teh nyaeta dawuhan Alloh ta’ala anu patali kana pagawean jalma anu mukallaf (baligh tur boga akal) tina palebahan ngatur Khithob taklif.

BABAGIAN KHITOB WADL’I

Salajengna dupi babagian khithob Wad’i, eta kabagi kana lima (5) bagian, nyaeta :


1. Sabab


2. Syarat


3. Maani’


4. Shihhatun


5. Fasad/Buthlaanuun


Ari eta anu lima ngatur kana hiji-hijina Khithob Taklif anu lima tea. 


Jadi jumlahna hukum syara’ teh upama diperinci mah aya salawe (25) hasil tina nikelkeun lima Khithob Taklif kana lima khithob Wadl’i.

SABAB

Ayeuna urang ta’rifan(kanyahokeun) hiji-hijina Khithob Wadl’i anu lima (5) tea, nyaeta anu nomer hiji SABAB.

Ari ta’rifna Sabab nyaeta :

جَعْلُ وَصْفٍ ظَاهِرٍ مُنْضَبَطٍ مَنَاطًا لِوُجُوْدِ الْحُكْمِ اَيْ مَا يَسْتَلْزِمُ وُجُوْدُهُ وُجُدَ الْحُكْمِ

JA’LU WASHFIN DHOOHIRIN MUNDLOBATHIN MANAATHON LI WUJUUDIL-HUKMI AY MAA YASTALZIMU WUJUUDUHUU WUJUUDAL-HUKMI.

Hartosna : Ari ngaran sabab teh nyaeta, ngajadikeun shifat anu dohir, tur ka palenggeran/ ka cangreud jadi percantelan kana eta hukum.

Penjelasan nana, saperti jalma Zina. Alloh ta’ala ngajadieun dua hukum dina eta zina, nyaeta : 

1. Hukum Taklif, nyaeta wajib Had.

2. Wadl’i, nyaeta zina teh jadi sabab kana wajibna Had.

Karana ari Dzatna zina mah henteu ngawajibkeun kana Had, tapi di jadieun Had mah ku hukum syara’, atawa hukum taklif.

Jeung ari sabab, eta oge kabagi kana dua(2) bagian, nyaeta :

1.  SABAB WAQTIYYAH, tegesna sabab anu patali jeung waktu, contona saperti : Ari lingsirna panonpoe teh eta ngajadi sabab kana wajibna sholat Dzuhur.

2. SABAB MA’NAWIYYAH, tegesna sabab anu patali jeung makna, contona saperti : Weureu( mabok), eta jadi sabab kana haramna anu matak ngaweureukeun( memabukkan).

Oge maksiat jadi sabab kana siksaan, jeung sabangsana.

SYARAT

Khithob Wadl’i anu kadua (2) nyaeta SYARAT. 

Ari anu disebat Syarat teh nyaeta :

وَالشَّرْطُ هُوَ مَايَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهٖ الْعَدَمْ وَلَايَلْزَمُ مِنْ وُجُوْدِهٖ وُجُوْدٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهٖ 

WASY-SYARTHU HUWA MAA YALZAMU MIN ‘ADAMIHIL-‘ADAM, WA LAA YALZAMU MIN WUJUUDIHI WUJUUDUN WA LAA ‘ADAMUN LIDZATIHI 

Hartosna : Ari ngaran syarat teh nyaeta perkara anu misti tina euweuhna eta perkara teh euweuhna Masyruth ( anu disyaratan nana), ngan henteu misti tina buktina eta syarat teh kudu buktina anu di syaratan nana ( henteu buktina).

Contona saperti Wudu, tah eta wudu teh ngajadi syarat kana sholat ( kana sah na sholat) jadi lamun euweuh wudu, atuh tangtu euweh sah (teu sah sholatna), tapi can tangtu ku ayana wudu teh ayana sholat (kadang wudu teh karana rek maca Qur’an, atawa rek thowwaf sareng nu sanesna).

Dupi syarat teh eta kabagi kana tilu bagian, nyaeta :

1. Syarat ceuk akal, saperti HIRUP JADI SYARAT KANA AYANA ‘ILMU.

2. Syarat ceuk syara’, saperti susuci (wudu, tayamum, adus) eta jadi syarat kana sah na sholat.

3. Syarat ceuk adat, saperti nangtungna sigay(taraje/tangga) eta jadi syarat kana gampangna naek kana tangkal kawung (aren).

MA_ANI’

Khithob Wadl’i anu ka tilu nyaeta MAANI’.


Dupi ta’rifna Maani’ teh nyaeta : 


وَالْمَانِعُ هُوَ وَصْفٌ وُجُوْدِيٌّ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُعَرٍّفٌ نَقِيْضَ حُكْمِ السَّبَبِ 

WAL-MAANI’U HUWA WASHFUN WUJUUDIYYUN DHOOHIRUN MUNDLOBITHUN MU’ARRIFUN NAQIDLO HUKMIS-SABABI.


Hartosna : Ari ngaran Maani’ teh nyaeta, sifat anu bangsa aya, tur dohir. Anu ka palenggeran sarta mere nyaho kana lalawanan hukum sabab. 


Contona saperti Haid jadi Maani’ ( Ngahalangan ) kana hukum wajib sholat, sanajan aya bukti saban. Atawa contona saperti Lingsirna panonpoe(matahari) dina waktu lohor.


Tah conto anu kitu teh disebatna Maani'( nyegah/ngahalangan).

SIHAH

Khithob Wadl’i anu ka opat (4) nyaeta SHIHAH( SAH ).


Ari ta’rifna Shihah nyaeta :


وَالصِّحَةُ هِيَ مُوَاقَفَةُ ذِى الْوَجْهَيْنِ الشَّرْعَ


WASH-SHIHATU HIYA MUWAAQOFATU DZIL-WAJHAYNISY-SAR’A.


Hartosna : Ari shihah teh nyaeta anu shohih, nyaeta ngamufakatan pagawean anu boga dua jalan kana aturan syara’. 


Tegesna eta pagawean teh nyumponan syarat jeung rukunna, ngajauhan anu ngabatalkeun.


Jadi tiap-tiap ibadah saperti Sholat, zakat jeung liyanna anu nyumponan sarat jeung rukunna jeung bari aya Sabab tur euweuh Maani'( ngahalang/nyegah), mangka eta ibadah atawa mu’amalah teh di ngaranan Shihah (Sah) /Shohih.

FASAD/BUTHLAN

Khithob Wadl’i anu ka lima (5) nyaeta FASAD atawa BUTHLAN.


Ari ta’rifna Fasad atawa Buthlan teh nyaeta :


وَالْفَسَادُ اَوِ الْبُطْلَانُ هُوَ مُخَالَفَةُ ذِى الْوَجْهَيْنِ الشَّرْعَ


WAL-FASAADU AWIL-BUTHLAANU HUWA MUKHOLAFATU DZIL-WAJHAYNISY-SYAR’I.


Hartosna : Ari fasad atanapi buthlan teh nyaeta, nyulayaan nana pagawean anu ngabogaan dua jalan kana syara’ dina tumibana.


Tegesna henteu nyumponan syarat rukun, ngan aya Maani’ (anu ngahalang/nyegah).


Jadi tiap-tiap ibadah atawa mu’amalah anu henteu nyumponan, atawa aya Maani’ mangka eta ibadah atawa muamalah teh disebut Faasid atawa Buthlan/ Batal.

KASIMPULAN HUKUM SYARA’

Kasimpulan hukum Syara’ :

Wal hasil, ari anu disebut hukum Syara’ teh nyaeta, kabagi kana dua (2) nyaeta : 


1. Khithob Taklif


2. Khithob Wadl’i 


Anu dua (2) iyeu, eta masing- masing aya lima cabang, sarta hiji-hijina Khithob Taklif, eta di aturna ku khithob Wadl’i anu lima.


Jadi jumlah hukum syara’ teh aya duapuluh lima(25), nyaeta hasil tina nikelkeun (ngali keun) lima khitob taklif (×) lima khithob wadl’i.


Supados kahartos iyeu dihandap kangge gambaran nana :

٥×٥=٢٥

Gambaran hukum syara’

Tags :

Related Post to SAMBUNGAN TINA FASAL KATILU DINA BAB HUKUM SYARA’

DALIL SIFAT WUJUD

Posted at 17 Maret 2017

Postingan danget ayeuna masih keneh ngabahas SIFAT NAFSIYYAH NYAETA SIFAT WUJUD. Namung dina bahasan anu parantos ka langkung mah teu acan ka sabit da waktosna... Read More

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

Posted at 15 Maret 2017

Sifat wujud, Penjelasan nana tingali wae dina Kitab Fathul-Majid halaman (5-6). 313, sireum ateul, kopi 313.... Read More

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

Posted at 14 Maret 2017

Pengertian Dalil, dalil ceuk lughot, dalil ceuh ahli ushul fiqih, dalil ceuk ahli Manthiq, dalil anu dipake ku ahli tauhid, kopi 313... Read More

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

Posted at 13 Maret 2017

Babagian sifat 20 Sifat Nafsiyyah, Sifat Salbiyyah, Sifat Ma'aniy, Sifat Ma'nawiyyah, Sireum ateul, 313, Nyukcruk galur sifat-sifat nu maha Agung... Read More

AQOID ILAAHIYYAT

AQOID ILAAHIYYAT

Posted at 12 Maret 2017

Sifat 20, sifat anu wajib, anu Mustahil, sareng jaiz di Alloh, 313, Aqoid ilaahiyyat, sireum ateul, nyufi... Read More