HOME
Home » Ilmu tauhid » PENJELASAN TINA TANBIH

PENJELASAN TINA TANBIH

Posted at Februari 20th, 2017 | Categorised in Ilmu tauhid

Salajengna ayeuna urang ngaguar hiji-hiji bahasan anu tipayun.

Nu disebatkeun dina Tanbih ayeuna kantun ngawincik ngawiji-wiji supados langkung kafaham.

Anu pang payunna bade diguar nyaeta :

MUMKIN

Ari ta’rifna Mumkin atawa jaiz teh nyaeta :


اَلْمُمْكِنُ هُوَ مَا يَصِحُ وُجُوْدُهُ وَعَدَمُهُ 

AL-MUMKINU HUWA MAA YASHIIHU WUJUUDUHU WA ‘ADAMUHU.


Hartosna : Ari ngaran mumkin teh nyaeta anu Sah ayana jeung euweuhna. 

Tegesna sakur-sakur perkara anu ayana ka harti ku akal, oge nyakitu euweuhna kaharti ku akal, tapi piligenti. 


Saperti urang jeung makhluk anu sakabehna eta disebut Mumkin. Anu matak di ngaranan Mumkin sabab kaharti ayana jeung euweuhna.

Babagian Mumkin

Ari babagian Mumkin eta aya opat (4)

 

1. Al-Mumkinul wujudu ba’dal ‘adam ( الممكن وجود بعد العدم ) 

Al Mumkinul wujudu ba’dal ‘adam teh nyaeta mumkin anu ayana teh saba’da euweuh.

Saperti urang jeung makhluk-Makhluk liyanna, kapan asalna teu aya.


2. Al-Mumkinul ma’dumu ba’dal mawjud 
( الممكن المعدوم بعد الموجود)

Al-Mumkinul ma’dumu ba’dal mawjud teh nyaeta mumkin anu geus euweuh saba’da aya,nyaeta saperti jalma-jalma anu ayeuna parantos maraot.


3. Mumkinun Sayuujadu ( ممكن سيوجد )

Mumkinun Sayuujadun teh nyaeta Mumkin anu bakal aya(can aya) tapi dikersakeun ku Alloh buat diayakeun.


4. Mumkinun ‘alimalloh annahu laa yuujadu ( ممكن علِمَ اللّه انه لايوجد ) 

Ari Mumkinun ‘alimalloh annahu laa yuujadu teh tegesna mumkin anu ka uninga ku Alloh yen eta mumkin moal di ayakeun, contona saperti : Tanduk dina hulu ucing. 

Tah eta wenang ayana, henteu mustahil ceuk akal, da Alloh maha kawasa. 

Tapi henteu didamel ku Alloh tanduk dina hulu ucing.

Jirim

Ari ta’rifna Jirim nyaeta :


مَا يَتَحَيَّزُ قَدْرًا مِنَ الْفِرَاغِ

 

MAA YATAHAYYAZU QODRON MINAL-FIROOGHI


Hartosna : Ari Jirim teh nyaeta sakur-sakur perkara anu sok ngalap tempat, tegesna anu sok ngabutuhkeun kana tempat kalawan saukuran eta Jirim, tina kokosong. 


Sakur-sakur benda anu ka tingali oge henteu katingali, tah eta disebat Jirim. 

Ari anu matak disebat jirim teh, karana pedah ngalap tempat.

BABAGIAN JIRIM

Dupi Jirim eta aya dua(2) warna, nyaeta : 


1. Jirim lathif hartina anu lemes/halus cara hawa(angin).

2. Jirim Tajassud tegesna anu ngajasad kasar cara batu, kayu, cai, hayawan, jalma jeung sabangsana.


Dupi kawajiban Jirim, atawa ciri khosna(khususna) Jirim eta aya opat (4) nyaeta :


– Jirim kudu ngalap tempat.

– Jirim kudu usik jeung cicing piligenti.

– Jirim kudu ngabogaan sifat warna, seperti : bodas, hideung jeung bangsana, pendek jangkung, leutik, gede.

– Jirim kudu kabungkus ku Arah ( jihat) anu genep : Luhur, handap, hareup, tukang, kenca jeung katuhu.


Dupi ka Mustahilan Jirim, eta aya opat(4) nyaeta :

– Mustahil tegesna henteu ka harti ku akal upama jirim henteu ngabogaan tempat.

– Mustahil Jirim henteu usik, henteu cicing, babarengan dina dina hiji Jirim, dina hiji waktu

– Mustahil Jirim henteu boga sifat.

– Mustahil Jirim henteu kabungkus kua arah anu genep (6).


Dupi ka wenangan Jirim eta aya opat (4) nyaeta : 

– wenang Jirim rek diditu rek didieu.

– wenang Jirim rek bodas, hideung jeung bangsana.

– wenang Jirim rek diluhur atawa dihandap.

– wenang Jirim usik atawa cicing.


Dupi katerangan Jirim eta aya opat(4) nyaeta :

– اَيْن = Ayna= dimana

– مَتَى = Mataa= iraha

– كَيْف = Kayfa = kumaha

– كَمْ = Kam=Sabaraha.


Jadi Jirim mah bisa ditangtukeun ku anu opat pertanyaan tadi.

Beda jeung Alloh, Alloh mah henteu bisa ditanyakeun ku pertanyaan anu opat(4) tadi, da Alloh mah lain Jirim, beda jeung sakabeh Makhlukna.


Dupi kabogana Jirim eta aya sapuluh perkara nyaeta :

– Cageur

– Gering

– Beunghar

– Malarat

– Bungah

– Susah

– Jagjag

– Ripuh

– Hirup

– Paeh.

 

JAWHAR

Dupi ta’rifna Jawhar nyaeta :

وَالْجَوْهَرُ هُوَ اَلْغَنِيُّ عَنِ الْمَحَلِ اَوْ مَاقَامَ بِنَفْسِهِ 

WAL-JAWHARU HUWA AL-GHONIYYU ‘ANIL-MAHALU AW MAA QOOMA  BINAFSIHI.

Hartosna : Ari Jawhar teh nyaeta perkara anu sugih atawa heteu butuh kana Dzat, atawa perkara anu ngadeg sorangan, henteu butuh kana Dzat, ngan butuh kanu ngadamel.

Upama Jawhar mah henteu butuh kana Dzat, Mangka ari ‘Arodl (عَرَضْ )mah eta sifat, cara beureum, bodas, usik cicing, jangkung, pendek. 

Jadi ‘arodl mah butuh kana dzat pikeun ngancikna. Da ‘arodl mah tara gular-goler sorangan, tapi sok cicing dibatur.

Dupi contona perbedaan antara JIRIM, JAWHAR jeung ‘ARODL nyaeta saperti ucapan : Aya jalma Jangkung hideung keur nangtung. 

Tah ari bungkeuleukna eta Jalma, disebut JAWHAR, Ari Jangkung hideungna eta disebut ‘Arodl, ari sakumplitna Jawhar jeung ‘Arodl eta disebut JIRIM.


Dupi Jawhar eta aya genep(6) warna, nyaeta : 


1. Jawhar Mujarrod ( جوهر مجرد ) secara Kilat.


2. Jawhar Khuyuuli ( جوهر خيولى ) secara dzat anyar.


3. Jawhar Shuuroh ( جوهر صوره ) secara sifat anyar.


4. Jawhar Tashriifii ( جوهر تصريفي ) secara nafas.


5. Jawhar Taqwiim ( جوهر تقويم ) secara akal.


6. Jawhar Fardun/ Firid

( جوهر فردٌ/ فِرِد )

secara seuneu dina batu.

 

JISIM

Ari ta’rifna Jisim nyaeta :

اَلْجِسْمُ هُوَ مَا تَرَكَبَ مِنَ الْمَحَلِ وَالصُّوْرَةِ 

AL-JISMU HUWA MAA TAROKABA MINAL-MAHAALI WASH-SHUUROTI


Hartosna : Ari Jisim teh nyaeta perkara anu kasusun tina dzat jeung bentuk/rupa, nyaeta : 

مَا يُدْرَكُ بِالْخَوَاسِ الْخَمْسِ  

MAA YUDROKU BIL KHOWAASIL-KHOMSI, tegesna perkara anu kapanggih ku panca indera ( lima anggaota) nyaeta : 

Panon, Panangan, Cepil, Pangambung, sareng Lisan.


Jadi atuh anu ngaran Jisim teh, khusus kanu aya bentuk bungkeuleukna. 


Beda jeung Jirim da ari Jirim mah eta Umum boh anu ngabungkeuleuk atawa henteu. 


Jadi atuh, Jalma, Batu, hawa, malaikat, eta disebut oge Jirim.

Da ari Jisim mah eta ngabogaan juz atawa bagian tur bisa dibagi-bagi.

Anu matak di ngaranan Jisim oge karana pedah bisa dibagi-bagi.


Dupi Jisim eta aya dua(2) warna, nyaeta : 


– Jisim Murookab (مُرَاكَبْ ) secara badan, batu jeung bangsana.

– Jisim Ta’limiy ( تَعْلِمِيّ ) secara jero, rubak/lebar jeung panjang.

 

‘ARODL

Ari ta’rifna ‘Arodl nyaeta :

اَلْعَرَضُ هُوَ مَايَقُوْمُ بِالْغَيْرِ  

AL-‘ARODLU HUWA MA YAQUUMU BIL-GHOYRI.

Hartosna : Ari ‘arodl teh eta perkara anu sok ngancik atawa cicing di anu sejen. 


Tegesna ‘Arodl mah henteu bisa gular-goler sorangan contona seperti sifat beureum, bodas, hideung jeung sabangsana, usik jeung cicing, Kapan ayana dinu sejen. Iyeu anu kabeh moal bisa cicing sorangan seperti kcap beureum, tangtu aya perkara anu ka sifatan ku eta beureum kaya beureumna Cet, beureumna kopeah, jeung conto nu sanesna. 


Piraku aya kcap beureum wungkul, nyakitu deui kcap usik atawa kcap cicing, atuh tangtu aya perkara anu kasifatn nana ku eta usik jeung cicing. 


Anu matak disebat ‘arodl, karana sok robah-robah alias henteu angger. Da ‘arodl mah tara cicing dina dua(2) waktu. 

Insya Alloh penjelasan nana engke dina sifat Wujud.

 

BABAGIAN ‘ARODL

Dupi babagian ‘ARODL eta aya opat (4) nyaeta :


1. ‘Arodl Laazimah (عرض لازمه ) saperti beureumna Emas.


2. ‘Arodl Nuurooniyyah ( عرض نورانيّه ) saperti Caang.


3. ‘Arodl Mutafaariqoh ( عرض مُتفارقه ) saperti Pangangen sore, isuk.


4. ‘Arodl Basyariyyah ( عرض بَشَرِيَّه ) tegesna sifat ka manusaan seperti Gering, Cageur, Faqir, Beunghar, Bungah, Susah, Hirup, Paeh, jeung sabangsana.

 

‘ALAM

Ari ta’rifna Al-‘aalam nyaeta :


اَلْعَالَمُ هُوَ مَا تَغَيَّرَ بِمُرُوْرِ الزَّمَانِ  

AL-‘AALAMU HUWA MAA TAGHOYYARO BIMURUURIZ-ZAMAAN.


Hartosna : Ari ‘aalam teh eta perkara anu sok robah-robahan ku sabab ngaliwatan nana zaman/waktu. Atawa ta’rifna ‘aalam teh nyaeta :

 كُلُّ مَا سِوَى اللّٰه. 

KULLU MAA SIWALLLOH. 

Hartosna : Sagala perkara salian Alloh ta’ala.


Jadi Manusa, jin, sasatoan, bumi, langit, Malaikat, panonpoe, bulan, bentang, surga, naraka, Qolam, lauh mahfudz, Kursyi, ‘Arasy, sakabeh eusi langit jeung bumi jeung sakirana anu kasebat, eta disebut ‘Aalam, sabab kabeh oge osok robah-robahan(teu angger) dupi babagian ‘aalam eta pohara seueurna, sahingga moal tiasa ka carioskeun didieu.

 

MUHDATS

Ari ta’rifna Muhdats nyaeta :


مَا سَبَقَهُ الْعَدَمُ  


MAA SABAQOHUL-‘ADAMU.

Hartosna : Ari muhdats teh nyaeta anu ayana teh ka piheulaan ku euweuh, jadi ayana teh aya mimitina.


Anu matak di ngaranan Muhdats, karana aya anu nganyarkeun, nyaeta di anayarkeun ku Alloh ta’ala. 

Jadi, sagala anu parantos di caritakeun nyaeta : 

MUMKIN, JAWHAR, ‘ARODL, JISIM, ‘AALAM, eta kabeh oge disebat Muhdats, da tadina mah henteu aya. Teras aya, anu ayana teh ka piheulaan ku euweuh tah eta anyar ngaranna, tegesna Muhdats tea.

 

MAKHLUK

Ari ta’rifna Makhluk teh nyaeta :


وَالْمَخْلُوقُ هُوَ مَا يُوْجَدُ بِإِبْدَاعِ الصَّانِعِ  


-WAL MAKHLUUQU HUWA MAA YUUJADU BI-IBDAA’ISH-SHOONI’I.

Hartosna : Ari Makhluk teh nyaeta perkara anu di damel kalawan panghayangkeun nana anu ngadamel nyaeta Alloh ta’ala anu ( henteu kapiheulaan ku conto). 


Ari anu matak dingaranan makhluk, margi ayana teh aya anu ngadamelna nyaeta Alloh ta’ala. Mangka atuh sakabeh anu aya, boh bumi atawa langit, atawa anu dimana bae ayana, eta disebut makhluk, tegesna di damel ku Alloh ta’ala.


Dupi sadaya anu dalapan(8) nyaeta : MUMKIN, JAWHAR, JIRIM, JISIM ‘ARODL, ‘AALAM, MUHDATS, jeung MAKHLUK. Tah eta sadayana oge makhluk keneh (ANYAR) salian ti Alloh ta’ala. 


Beda ngaran soteh pedah beda Ijiran, menurut bahasa arab :


إِخْتِلَافُ الْعِبَارَاتِ بِاخْتِلَافِ الْإِعْتِبَارَاتِ  


– IKHTILAAFUL-‘IBAAROOTI BIKH-TILAAFIL-I’TIBAAROOTI

Hartosna : Beda-bedana ngaran sabab beda-bedana Ijiran. 

Contona kiyeu : Zaed, pinter pedah loba elmuna, disebutna MUMKIN pedah ka harti ayana jeung euweuhna. 

Disebut Zaed teh Jirim pedah ngabutuhkeun kana tempat, disebut Jawhar pedah henteu ngabutuhkeun dzat saperti ‘Arodl. Disebut Jisim pedah bisa dibagi-bagi, sifat pinterna Zaed disebut ‘Arodl, disebut ‘Aalam pedah salian ti Alloh. Disebut Muhdats pedah aya mimitina. Disebut makhluk, pedah didamel ku Alloh, da buktina mah eta-eta keneh nyaeta Zaed tea.

Sakitu guaran tina Tanbih anu parantos kasebat tipayu..

Tags :

Related Post to PENJELASAN TINA TANBIH

DALIL SIFAT WUJUD

Posted at 17 Maret 2017

Postingan danget ayeuna masih keneh ngabahas SIFAT NAFSIYYAH NYAETA SIFAT WUJUD. Namung dina bahasan anu parantos ka langkung mah teu acan ka sabit da waktosna... Read More

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

Posted at 15 Maret 2017

Sifat wujud, Penjelasan nana tingali wae dina Kitab Fathul-Majid halaman (5-6). 313, sireum ateul, kopi 313.... Read More

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

Posted at 14 Maret 2017

Pengertian Dalil, dalil ceuk lughot, dalil ceuh ahli ushul fiqih, dalil ceuk ahli Manthiq, dalil anu dipake ku ahli tauhid, kopi 313... Read More

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

Posted at 13 Maret 2017

Babagian sifat 20 Sifat Nafsiyyah, Sifat Salbiyyah, Sifat Ma'aniy, Sifat Ma'nawiyyah, Sireum ateul, 313, Nyukcruk galur sifat-sifat nu maha Agung... Read More

AQOID ILAAHIYYAT

AQOID ILAAHIYYAT

Posted at 12 Maret 2017

Sifat 20, sifat anu wajib, anu Mustahil, sareng jaiz di Alloh, 313, Aqoid ilaahiyyat, sireum ateul, nyufi... Read More