HOME
Home » Ilmu tauhid » NGAJELASKEUN SABABARAHA BAGIAN ANU AYA PATALINA SARENG ISLAM

NGAJELASKEUN SABABARAHA BAGIAN ANU AYA PATALINA SARENG ISLAM

Posted at Februari 9th, 2017 | Categorised in Ilmu tauhid

ISLAM

Ari ta’rifna Islam nyaeta :

اَْلإِسْلَامُ هُوَ اَلْإِنْقِيَادُ لِأَمْرِاللّٰهِ وَالْإِ جْتِنَابُ عَنْ نَوَاهِيْهِ

AL-ISLAAMU HUWA AL-INQIYAADU LI AMRILLAAHI WAL IJTINAABI ‘AN NAWAAHIIHI.

Hartosna : Ari ngaran Islam teh nyaeta Turut, pasrah jeung rido kan hukum-hukum ti Alloh, ku jalan ngalaksanakeun kan parentahna jeung ngajauhan kana sagala larangan nana.

RUKUN ISLAM

Dupi rukun Islam eta aya Lima (5).


1. Ngucapkeun dua kalimah Syahadat nyaeta :


اشهد ان لا اله الااللّه و اشهد ان محمدًا رسول اللّه


ASY-HADU AN LAA ILAAHA ILLALLOOH WA ASY-HADU ANNA MUHAMMADAN ROSUULULLOOH.


Hartosna : Nyaksian abdi (terang abdi, ngabenerkeun abdi, nekadkeun abdi, percaya abdi) kana yen sayaktosna henteu aya deui pangeran anu wajib di ibadahan kalayan saleresna anging gusti Alloh ta’ala sahiji, sareng nyaksian abdi kana yen sayaktosna Nabi Muhammad eta utusan Alloh. 

Insya Alloh bahasan syahadat dina iyeu bab ka opat bade dijelaskeun.


2. NGADEGKEUN SHALAT anu lima waktu.


3. MIKEUN ZAKAT ka mustahiqna diman geus nishob.


4. PUASA DI BULAN ROMADON.


5. MUNGGAH HAJI jeung umroh lamun kawasa, tegesna aya bekelna jeung pakeun ninggalan kulawarga, bekel di Mekkah jeung ongkos balik, maju sarta aman dijalanna.

SYARAT ISLAM

Dupi Syarat Islam eta aya dalapan (8) nyaeta : 

1. Boga akal.


2. Baligh.


3. Ulah kapaksa, tegesna kudu kahayang sorangan.


4. Kudu ngucapkeun syahadat dua.


5. Tuluy nyambung dina macana eta syahadat anu dua, ulah kaselapan/kaselang ku ucapan nu sejen.


6. Tartib dina dua syahadat nyaeta :

اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدارسول اللّه  macana ulah dibalikkeun.


7. Kudu nyaho hartina kalimah Syahadat.


8. Kudu ngamalkeun kana parentaha Alloh.


Tah iyeu anu dalapan (8) teh di nadzomkeun ku sapalih ulama :

شُرُطُ الْإِسْلَامِ بِلَااشْتِبَاهٍ # عَقْلٌ بُلُوْغٌ عَدَامُ الْإِكْرَاهِ
وَالنُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْوِلاَ # وَالسَّادِسُ التَّرْتِيْبُ وَاعْلَمْ وَإِعٍمَلَا

SYURUTHUL ISLAAMI BILA ISTIBAAHIN# 

‘UQULUN BULUUGHUN ‘ADAMUL IKROHIWAN-NUTHQU BISY-SYAHADATAYNI WAL-WILAA#

WAS-SAADISUT-TARTIIBU WA’LAM WA I’MAALASyarat islam teu samar aya dalapan # boga akal baligh jeung lain paksaan

Ngucap dua syahadat tuluy-tuluyna # tartib macana buktikeun ku amalna.

Salajengna ayeuna urang ngalincak kana bahsan anu langkung pentingna, sarta wajib nyahona kana naon rupa anu matak ngabatalkeun kana ka Islman.

ANU NGABATALKEUN KANA ISLAM

Dupi anu matak ngabatalkeun kana iman jeung islam eta aya tilu (3) nyaeta :

1. Dina patekadan, cara mang-mang( ragu-ragu) kana ayana Alloh jeung ka Rosulna, kitab-kitabna, para Malaikatna, poe Qiyamah, jeung liyan-liyanna sakur anu ma’lum dina Agama kalawan pertela.

2. Migawe perkara anu matak nibakeun kana Kufur, cara sujud ka Berhala, panonpoe, jeung makhluk sejenna.

3. Pangucap anu matak ngaluarkeun tina ka Islaman sacara nyebut kafir ka jalma anu Islam, atawa ngahinakeun ka para Nabi, para Malaikat, ka para Shohabat, kana Al-Qur’an, jeung sabangsana.

Iyeu anu tilu(3)rupa teh eta nibakeun kana ka Kufuran sanajan hatena ngabenerkeun ka pangeran ( Alloh ) jeung ka Rosulna, insya Alloh kapayun bakal dipertelakeun dina khotimah(panungtung iyeu seratan).

Dialap cekap sakitu bae garis gedena anu aya patula-patalina sareng Islam

Tags :

Related Post to NGAJELASKEUN SABABARAHA BAGIAN ANU AYA PATALINA SARENG ISLAM

DALIL SIFAT WUJUD

Posted at 17 Maret 2017

Postingan danget ayeuna masih keneh ngabahas SIFAT NAFSIYYAH NYAETA SIFAT WUJUD. Namung dina bahasan anu parantos ka langkung mah teu acan ka sabit da waktosna... Read More

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

Posted at 15 Maret 2017

Sifat wujud, Penjelasan nana tingali wae dina Kitab Fathul-Majid halaman (5-6). 313, sireum ateul, kopi 313.... Read More

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

Posted at 14 Maret 2017

Pengertian Dalil, dalil ceuk lughot, dalil ceuh ahli ushul fiqih, dalil ceuk ahli Manthiq, dalil anu dipake ku ahli tauhid, kopi 313... Read More

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

Posted at 13 Maret 2017

Babagian sifat 20 Sifat Nafsiyyah, Sifat Salbiyyah, Sifat Ma'aniy, Sifat Ma'nawiyyah, Sireum ateul, 313, Nyukcruk galur sifat-sifat nu maha Agung... Read More

AQOID ILAAHIYYAT

AQOID ILAAHIYYAT

Posted at 12 Maret 2017

Sifat 20, sifat anu wajib, anu Mustahil, sareng jaiz di Alloh, 313, Aqoid ilaahiyyat, sireum ateul, nyufi... Read More