HOME
Home » Ilmu tauhid » NAON PERBEDAAN IMAN JEUNG AMAL

NAON PERBEDAAN IMAN JEUNG AMAL

Posted at Februari 9th, 2017 | Categorised in Ilmu tauhid

img_20170301_091112

Ari perbedaan antara Amal jeung Iman aya sapuluh (10) nyaeta : 


1. Ari Amal mah milu kana Iman, ari Iman eta anu dipiluan.


2. Ari Iman mah langgeng ulah pegat-pegat, ari Amal mah aya waktuna.


3. Ari Iman mah Fardu ka Muslimin jeung ka Kafirin.


4. Hukum Islam di dagokeun kana Iman lain kana Amal, anu matak anu munafiq mah dihukuman ku hukum Islam pedah Iman dina lisanna, kitu soteh didunia anapon ari di akherat mah di sakomplotkeun jeung kafir.


5. Di tarima Iman sanajan henteu Amal, ngan ari Amal mah teu ditarima kajaba kudu Iman.


6. Surga ditetepkeun ku sarta na Iman, lain ku Amal. Anu matak jalma anu Iman bakal dijait(diangkat) tina naraka, sanajan henteu Amal.


7. Iman moal di timbang, tapi Amal anu ditimbang.


8. Anu buat dibikeun teh ganjaran Amal, lain ganjaran Iman. Da Iman mah jadi sarat kana Amal.


9. Ninggalkeun Iman jadi Kafir, lamun ninggalkeun Amal mah jadi Fasiq.


10. Para Nabi ti mimiti Nabi Adam Alayhis salam dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad shollallohu ‘alayhi wasallam, eta kabeh sarua dina masalah Iman,tapi henteu sarua dina Amal da beda-beda Syari’atna. 

Nya kitu deui madzhab Ahlil Haqq/Ahlis sunnah wal Jama’ah sarua dina masalah Patekadan, tapi henteu sarua dina masalah Furu’iyyah, nurutkeun kana Ijtihadna masing-masing…

Sangkan Iman jeung Amal urang ngabogaan pangkat anu langkung sae, mangka kudu dikanyahokeun oge naon anu matak ngaHadean nana.

Anu bisa ngahadean nana teh nyaeta IHSAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHSAN

 

Ari ta’rifna IHSAN nyaeta :


اَلْإِحْسَانُ هُوَ اَنْ تَعْبُدَ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 


AL IHSAANU HUWA ANTA’BUDA ROBBAKA KA-ANNAK TAROOHU, FA IN-LAM TAKUN TAROOHU, FA INNAHU YAROOKA.


Hartosna : Ari ngaran Ihsan teh nyaeta : Ibadah( nyembah jeung Nauhidkeun ) anjeun ka Pangeran anjeun sing cara anjeun ningali ka Pangeran, lamun anjeun henteu bisa sacara ningali, mangka sing alus bae amal anjeun, Da ari Pangeran mah ningali ka anjeun. Atuh anjeun sing boga rasa ditingali ku pangeran.


Dupi anu awal nyaeta lafadz : 

KA-ANNAKA TAROOHU, Eta isyarah kana maqom Musyahadah nyaeta Haqqul Yaqin, anu tadi dina Martabat atanapi Tingkatan iman.

 Karana ari jalma anu atina ningali ka pangeran mah tangtu khusu’na, ikhlas, sareng isin moal ngalirik anu sejenna, tah iyeu lebet kana maqom SHIDDIQIN.


Dupi anu kadua nyaeta lafadz : 

FA-IN LAM TAKUN TAROOHU FA-INNAHUU YAROOKA, 

eta isyarah kana kana iman ‘Iyan, anu disebat maqom MUROQOBAHtea. 

 

 

 

 

 

 

 


Dupi Muroqqobah aya dua puluh ngan berhubung teu kaserat didieu mah. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangka tasa dipilari dina kitab ‘Umdatus saalik karya Asy-Syekh Mushlih al-Muroqiy ti halaman 86 dugi ka halaman 141, didinya tiasa jelas hiji-hijina.


Sakitu nu kapihatur dina ngarinci antawis perbedaan Amal sinareng Iman sareng diguar oge sakedik bahasan dina babagan Ihsan.

Kirang langkungna simkuring ngahaturkeun dihapunten anu sa ageung-ageungna.

Tags :

Related Post to NAON PERBEDAAN IMAN JEUNG AMAL

DALIL SIFAT WUJUD

Posted at 17 Maret 2017

Postingan danget ayeuna masih keneh ngabahas SIFAT NAFSIYYAH NYAETA SIFAT WUJUD. Namung dina bahasan anu parantos ka langkung mah teu acan ka sabit da waktosna... Read More

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

Posted at 15 Maret 2017

Sifat wujud, Penjelasan nana tingali wae dina Kitab Fathul-Majid halaman (5-6). 313, sireum ateul, kopi 313.... Read More

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

Posted at 14 Maret 2017

Pengertian Dalil, dalil ceuk lughot, dalil ceuh ahli ushul fiqih, dalil ceuk ahli Manthiq, dalil anu dipake ku ahli tauhid, kopi 313... Read More

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

Posted at 13 Maret 2017

Babagian sifat 20 Sifat Nafsiyyah, Sifat Salbiyyah, Sifat Ma'aniy, Sifat Ma'nawiyyah, Sireum ateul, 313, Nyukcruk galur sifat-sifat nu maha Agung... Read More

AQOID ILAAHIYYAT

AQOID ILAAHIYYAT

Posted at 12 Maret 2017

Sifat 20, sifat anu wajib, anu Mustahil, sareng jaiz di Alloh, 313, Aqoid ilaahiyyat, sireum ateul, nyufi... Read More