HOME
Home » Ilmu tauhid » MUQADDIMAH MATERI

MUQADDIMAH MATERI

Posted at Februari 7th, 2017 | Categorised in Ilmu tauhid
Nyufi

Nyufi

MUQADDIMAH


بسم الله الرحمن الرحيم


Alhamdulillaahi wahdahu* Wash-sholaatu was-salaamu ‘alaa Rosuulillaah~ Sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa Aalihii wa man waalaah…

Mangka iyeu kitab di Namian ‘AQIIDATUN NAAJIIN FII USHUULIDDIIN . Hartosna: Patekadan jalma-jalma anu pada salamet, dina dasar agama anu katelah ilmu Ushuluddin Atawa disebat Ilmu tauhid,tegesna ilmu paranti nepikeun kana kayaqinan yen Alloh Ta’ala SAHIJI.


Dupi anu janten margi disusunna iyeu kitab teh,nyaeta seueur Ikhwanul Muslimin ti antawisna Ahli madrasah AL- FALAH- KUBANG, CONDONG, CI BEUREUM TASIKMALAYA. Nyaeta murid-muridna AlMarhum Syekhuna Ahmad Atsiruddin Kubang aranjeunna nyuhunkeun supados pang ngumpulkeun hasil-hasil tina wejangan syekhuna Al-Marhum Atsiruddin, utamina tina Ilmu Ushuludiin anu biasa sok diwurukkeun ku anjeunna dina Pangaosan Mingguan.


Ku ayana kitu, mangka simkuring anu dlo’if tur hina, maksakeun milari seratan Syekhuna Ahmad Atsiruddin anh wafatna dina kaping 22 Mulud 1394., Kaleresa kana kaping 15 April 1947.M. Oge tina seratan Syekhuna Muhammad Dimyathi Al-Marhum, oge ningalian tina kitab-kitab Ilmu Ushuluddin, ti antawisna : 


Fathul Majiid


As-sanusiyah


Kifayatu ‘awam


Jawhar Tauhid


Tanwiirul Qulub


Tijan Daruri


Nuurudh-dholam


Kasyifatus-saja

sareng anu sanesna, jadi jala. Ikhtiyar simkuring nyusun iyeu kitab teh mung kadar Nuqil.

Salajengna upami para maos mendakan kalepatan dina iyeu kitab, eta timbul tina ka kaliruan simkuring. Diharep kalayan Hurmat supados para maos kersa ngalereskeun nan,sa ba’da leres-leres ditaliti heula, simkuring ngahaturkeun timpah Nuhun.

Pamungkas, mudah-mudahan iyeu kitab ageung manfaatna khusus ka simkuring, umumna ka para maos dulur-dulur kaum muslimin. Aamiin.

Wassalaam:

Al-Jaami’ wan-naaqil Adz-dzaliil

Wal haqiir, wal muqtarir ilaa Rohmatil-Mannaan

Wa maghfirotir-rohman

م

محمد عمران بن أحمد أثر الدين

$

$

MUQADDIMAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillaahil ladzii qoola fii kitaabihil ‘aziiz :

اِنّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَام

 Asyhadu an-laailaaha illalloohu wahdahuu laa syariikalahul malikul ‘alaam.

Wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhuu wa rosuuluhuul mab’uutsu ilaa kaafatil anaam.

Wash sholaatu was salaamu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin asyrofil anaam wa ‘alaa aalihi wa ash-haabihil kiroom wa man tabi’ahum ilaa waqtil ma’luum. ( Ammaa ba’du) :

Fa’lam, Mangka kedah uninga yen anu pang payunna kawajiban pikeun jalma Mukallaf, tegesna ka jalma anu ngabogaan akal tur baligh teh nyaeta kedah lebet kana agama Islam, nyaeta agama anu dipikarido ku Alloh, ku ngucapkeun Dua kalimah Syahadat nyaeta : 

اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٓهَ الَّااللّٰه وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُول اللّٰه

Hartosna : Nyaksian abdi kana yen saleresna henteu aya deui pangeran anu wajib di ibadahan kalawan sabenerna anging Alloh ta’ala sahiji. Jeung nyaksian abdi kana saleresna Nabi Muhammad eta utusan Alloh.

Salajengna, wajib pasrah narima katetepan sagala hukum ti Alloh : Parentahna, larangan nana sareng anu sanesna.

Oge wajib ngajaga dirina sing tetep dina Islam dugi ka maotna. Sakumaha dawuh Alloh dina al-Qur’an, dina surat Ali Imron ayat: 102 : وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُن  Hartosna : Peupeujeuh ulah maraot aranjeun, kajaba aranjeun keur Islam. Mangka didieu bade mayunkeun heula Harti Agama jeung anu aya patalina. 

Dalam bahasa Indonesia

 

Tags :

Related Post to MUQADDIMAH MATERI

DALIL SIFAT WUJUD

Posted at 17 Maret 2017

Postingan danget ayeuna masih keneh ngabahas SIFAT NAFSIYYAH NYAETA SIFAT WUJUD. Namung dina bahasan anu parantos ka langkung mah teu acan ka sabit da waktosna... Read More

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

Posted at 15 Maret 2017

Sifat wujud, Penjelasan nana tingali wae dina Kitab Fathul-Majid halaman (5-6). 313, sireum ateul, kopi 313.... Read More

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

Posted at 14 Maret 2017

Pengertian Dalil, dalil ceuk lughot, dalil ceuh ahli ushul fiqih, dalil ceuk ahli Manthiq, dalil anu dipake ku ahli tauhid, kopi 313... Read More

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

Posted at 13 Maret 2017

Babagian sifat 20 Sifat Nafsiyyah, Sifat Salbiyyah, Sifat Ma'aniy, Sifat Ma'nawiyyah, Sireum ateul, 313, Nyukcruk galur sifat-sifat nu maha Agung... Read More

AQOID ILAAHIYYAT

AQOID ILAAHIYYAT

Posted at 12 Maret 2017

Sifat 20, sifat anu wajib, anu Mustahil, sareng jaiz di Alloh, 313, Aqoid ilaahiyyat, sireum ateul, nyufi... Read More