HOME
Home » Ilmu tauhid » MERTELAKEUN ANU AYA PATALI SARENG IMAN

MERTELAKEUN ANU AYA PATALI SARENG IMAN

Posted at Februari 7th, 2017 | Categorised in Ilmu tauhid

Anu pang payunna bade diguar dina iyeu seratan teh nyaeta urang nganyahokeun heula  naon anu disebut IMAN

Ari Ta’rifna Iman nyaeta :تَصْدِيْقُ الْقَلْبِ بِمَا جَاءَ بِهٖ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ(TASHDIIQUL QOLBI BIMAA JAA_A BIHIN NABIYYU SHOLLALLOOHU ‘ALAYHI WASALLAM, MIMMA ‘ULIMA MINAD DIINI BIDL-DLORUUROTI)Hartosna : Ari Iman teh nyaeta ngabenerkeun hate kana sakabeh perkara anu disumpingkeun ku Nabi Muhammad shollalloohu ‘alayhi wasallam, nyaeta sagala perkara anu geus ma’lum dina agama kalawan pertela. Saperti ngabenerkeun kana ayana Alloh jeung sifat-sifatna, kana ayana Rosululloh jeung sifat-sifatna, kana kitab-kitabna Alloh, para Malaikatna Alloh, poe Qiyamah, jeung kana Qodar, ngabenerkeun kana wajibna Sholat, Zakat, Puasa, Munggah Haji jeung sabangsana.

Dupi Rukun Iman eta aya genep(6) nyaeta :

1. Iman ka Alloh.2. Iman ka para Malaikatna Alloh.

3. Iman kana Kitab-kitabna Alloh.

4. Iman ka Rosul-Rosulna Alloh.

5. Iman kana poe Qiyamah.

6. Iman kana Qodar tegesna papasten anu sae_na anu awonna eta ti Alloh ta’ala.Iyeu anu genep(6) Insya Alloh dina iyeu kitab/tulisan dibahas ku bahasan nu rada panjang lebar.
Saparantosna urang nguningakeun kana Rukunna Iman, atuh penting oge pikeun urang samudayana kudu nganyahokeun kana hal anu aya sangkut pautna sareng Iman, nyaeta :
JALAN IMAN


Dupi jalan iman eta aya lima (5) nyaeta :


1. Iman مَطبُوعْ  (Mathbu’) 

Tegesna anu jadi watek,  sacara Imanna para Malaikat.2. Iman مَعْصُومْ  ( Ma’shum) 

Tegesna anu diraksa, sacara Imanna para Nabi.3. Iman مَقْبُولْ  ( Maqbul) 

Tegesna Iman anu ditarima, nyaeta Imanna para mu’minin Ahlis sunnah wal jama’ah.4. Iman مَوْقُوفْ  ( Mawquf) 

Tegesna anu masih ditunggukeun, henteu acan puguh ditarima jeung henteuna. Nyaeta Imanna ahli Bid’ah anu patekadan nana nyaliwang anu tujuhpuluh dua(72) golongan.5. Iman مَرْدُودْ  (Mardud) 

Tegesna anu ditolak, nyaeta Imanna jalma munafik, karana Imanna dina LETAH wungkul/ henteu nepi kana hatena. MARTABAT (Tingkatan) IMAN


Dupi martabat tingkatan Iman eta aya lima (5) nyaeta :

1. Iman Taqlid

2. Iman ‘Ilmin

3. Iman ‘Iyanin

4. Iman Haqqin


5. Iman Haqiiqotin


1. IMAN TAQLID (تَقْلِيْد  )

Ari ta’rifna Iman Taqlid nyaeta :

وَاِيْمَانُ تَقْلِيْدٌ : هُوَ اَلْجَزْمُ بِقَوْلِ الْغَيْر مِنْ غَيْرِ اَنْ يَعْرِفَ دَلِيْلًا

WA IMANU TAQLIID HUWA AL-JAZMU BIQAWLIL GHOYRI MIN GHOYRI AN-YA’RIFA DALIILAN


Hartosna : 

Ari Iman Taqlid teh nyaeta ngukuhkeun kecap batur bari henteu nyaho dalilna. Saperti jalma anu nyaho kana sifat-sifat pangeran, tapi sakadar tuturuti ti jalma anu ngarti, henteu apal kana dalilna.


Ari Imanna eta Sah, tapi bari doraka sabab tinggal mikir. Upama eta jalma otakna mampuh lamun dipake mikir, tapi upama eta jalma lain ahli mikir mah eta henteu doraka.

2. IMAN ‘ILMIN (عِلْمٍ  )

Ari ta’rifna Iman ‘Ilmin nyaeta :

وَاِيْمَانُ عِلْمٍ هُوَ مَعْرِفَةُ الْعَقَائِدِ بِاَدِلَّتِهَا  :

WA IMANU ‘ILMIN HUWA MA’RIFATUL ‘AQOOIDI BIADILLATIHA


Hartosna :

 Ari Iman Ilmu teh,nyeta  nganyahokeun kana sagala anu wajib ditekadkeun nana bari jeung dalilna. Tah iyeu anu dua (2) nyaeta Iman Taqlid jeung Iman ‘Ilmu, eta anu bogana, masih dihijab atawa dihalang tina dzat Alloh. 

Tegesna henteu acan tepi kana pangkat Taqorrub( dipikadeuheus) ku Alloh.


3. IMAN ‘IYAN (عِيَانْ  )

Ari ta’rifna Iman ,Iyan nyaeta :

وَاِيْمَانُ عِيَانٍ هُوَ مَعْرِفَةُ اللّٰهِ بِمُرَاقَبَةِ الْقَلْبِ فَلَا يَغِيْبُ عَنْ خَاطِرِهٖ طَرْفَةَ عَيْنٍ بَلْ هَيْبَتُهُ دَائِمًا فِيْ قَلْبِهٖ كَاَنَّهُ يَرَاهُ

WA IMAANU ‘IYAANIN HUWA MA’RIFATULLOOHI BIMUROQOBATIL QOLBI FALAA YAGHIITsU ‘AN KHOOTHIRIHII THORFATA ‘AYNIN BAL HAYBATU DAAIMAN FII QOLBIHII KA ANNAHU YAROOHU.


Hartosna : 

Ari Iman ‘Iyan te, nyaeta nyaho ka Alloh teh bari langgeng eling ka Alloh dina Ati (Muroqqobah) mangka sakiceup panon oge henteu samar ka Alloh tina akalna, balikta salamina ajrih tur banget isin hatena ku Alloh salawasna secara ningali ka Alloh ta’ala. 

Dupi Iman ‘Iyan teh eta disebat maqom MUROQQOBAH (Maqom Ihsan) anu disebat ‘Aynul Yaqiin.


4. IMANUL HAQ ( اِيْمَانُ الْحَقِّ  )


Ari ta’rifna Imanul Haqq nyaeta : 

وَاِيْمَانُ الْحَقِّ هُوَ رُؤْيَةُ اللّٰهِ تَعَالَى بِقَلْبِهٖ

WA IMAANUL HAQQI HUWA RU-YATULLLOHI TA’ALAA BIQOLBIHI


Hartosna : 

Ari Imanul Haqq nyaeta ningali ka Alloh ku hatena 

(ceuk ulama : اَلْعَارِفُ يَرٰى رَبَّهُ فِي كُلِّ شَيْئٍ  YAROO ROBBAHU FII KULLI SYAY-IN. 

Hartosna : Ari jalma anu geus jadi ahli ma’rifat eta sok ningali( inget hatena ) ka Alloh dina saban-saban perkara.

Tegesna sagala damelan Alloh anu katingal ku ahli Ma’rifat, eta sadayana jadi bahan pikeun eling kana kakawasaan jeung ka agungan Alloh anu ngadamel kana sagala saban-saban perkara, terus manehna muji ka Alloh. 

Ari Iman Haqq eta maqom MUSYAHADAH atawa disebut HAQQUL YAQIIN.


Mangka saha jalma anu geus boga pangkat Haqqul Yaqiin, eta dihalangan atina tina sakabeh anu anyar ( tegesna moal kapincut ku haliayah kaduniaan).

Estu sagala perkarana ditujukeun ka Alloh ta’ala wungkul.5. IMAN HAQIQOH ( اِيْمَان حَقِيْقَة. )

Ari ta’rifna Iman Haqiqot nyaeta :

وَاِيْمَانُ حَقِيْقَةٍ هُوَ اَلْفَنَاءُ بِاللّٰهِ وَالسَّكَرُ بِحُبِّهٖ فَلَا يَشْهَدُ اِلَّا اِيَّاهُ كَمَنْ غَرَقَ فِيْ بَحْرٍ لَمْ يَرَلَهُ سَاحِلَا

WA IIMAANU HAQIIQOTIN HUWA AL-FANAAU BILLAAHI WAS SAKARU BIHUBBIHII FALAA YASYHADU ILLAA IYYAAHI KAMAN GHOROQO FII BAHRIN LAM YARO LAHUU SAAHILAN.

Hartosna : Dupi Iman Haqiiqot nyaeta fana akal jadi Bengong ku banget Ma’rifat ( ngarti kana ka Agungan Alloh jeung kana ka kawasaan Alloh ) dugi ka weureu mahabbah cinta, mangka henteu aya anu ka saksi anging Alloh, Mahabbah anu henteu aya wates wangenna, lir jalma anu ti teuleum di tengah lautan henteu katingal sisina.

Dupi anu wajib ka tiap mukalap mah anu dua(2) nyaeta : 

Iman Taqlid jeung Iman ‘Ilmu. 

Anapon ari anu tilu deui nyaeta : 

Iman ‘Iyan, 

Iman Haq 

jeung Iman Haqiqat, 

eta mah persenan langsung ti Pangeran anu henteu bisa di Kasab, anu dipasihkeun ka sing saha jalma anu tangtu kalayan sakersana Alloh ta’ala.

KASAMPURNAAN IMANDupi ka sampurnaan Iman eta aya opat (4) perkara, nyaeta :

1. IQROR BILLISAN ( اِقْرَرْ بِاللِّسَانِ  )

Iqror bi lisan tegesna ngaku ku lisanna nyaeta ngucapkeun dua kalimah Syahadat.
2. TASHDIIQUN BIL JINAAN ( تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ  )

Tashdiiqun bil jinaan tegesna ngabenerkeun ku hate.
3. ‘AMALUN BIL-A’DLOI (  عَمَلٌ بِالْاَعْضَاءِ  )

Amalun bil-a’dloi tegesna ngalakonan ku anggaotana secara sholat lima waktu, zakat, shaum jeung sabangsana.
4. ITBAA’US-SUNNATI ( اِتْبَاعُ السُّنَّةِ  )

Itba’us sunnati tegesna tumut kana laku lampah patekadan sareng ucapan Kangjeng Nabi Muhammad shollallohu ‘alayhi wa sallam.

Mangka saha jalma anu tinggal Iqror eta kafir.Saha jalma anu tinggal Tashdiq eta munafiq. Ari kafir jeung munafiq eta langgeng dina Narakana

Saha jalma anu tinggal ‘Amal eta fasiq.


Saha jalma anu tinggal Anut kana lakulampah Nabi, mangka eta ahli Bid’ah anu sasar, wajib ka jalma anu Fasiq jeung Ahli bid’ah kudu tobat.


Sakitu anu kapihatur dina ngaguar sakedik bahasan masalah IMAN


Tags :

Related Post to MERTELAKEUN ANU AYA PATALI SARENG IMAN

DALIL SIFAT WUJUD

Posted at 17 Maret 2017

Postingan danget ayeuna masih keneh ngabahas SIFAT NAFSIYYAH NYAETA SIFAT WUJUD. Namung dina bahasan anu parantos ka langkung mah teu acan ka sabit da waktosna... Read More

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

Posted at 15 Maret 2017

Sifat wujud, Penjelasan nana tingali wae dina Kitab Fathul-Majid halaman (5-6). 313, sireum ateul, kopi 313.... Read More

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

Posted at 14 Maret 2017

Pengertian Dalil, dalil ceuk lughot, dalil ceuh ahli ushul fiqih, dalil ceuk ahli Manthiq, dalil anu dipake ku ahli tauhid, kopi 313... Read More

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

Posted at 13 Maret 2017

Babagian sifat 20 Sifat Nafsiyyah, Sifat Salbiyyah, Sifat Ma'aniy, Sifat Ma'nawiyyah, Sireum ateul, 313, Nyukcruk galur sifat-sifat nu maha Agung... Read More

AQOID ILAAHIYYAT

AQOID ILAAHIYYAT

Posted at 12 Maret 2017

Sifat 20, sifat anu wajib, anu Mustahil, sareng jaiz di Alloh, 313, Aqoid ilaahiyyat, sireum ateul, nyufi... Read More