HOME
Home » Ilmu tauhid » BAHASAN KAHIJI MERTELAKEUN AGAMA

BAHASAN KAHIJI MERTELAKEUN AGAMA

Posted at Februari 7th, 2017 | Categorised in Ilmu tauhid

AGAMA bahasa arabna :(DIIN,دين  ) sok disebut deui (SYARI’AT, شريعة )(SYARA’, شرع ) jeung ( MILLAH,ملة ). Iyeu anu opat kecap sami maknana ku bahasa sunda disebut Agama. Ari pangna Agama disebat DIIN anu eta tina sapalihna makna DIIN teh Tho’at, margi eta Agama anu ku urang sok di To’ati peraturan nana. Ari pangna di sebat Syari’at jeung Syara’, margi hartina Syare’at atawa Syara’ teh hatina Gelaran, pedah Agama teh ku Alloh digelarkeun jeung dijelaskeun ku Rosulna. Ari pangna disebat MILLAH anu ngadung harti Ngabejakeun, pedah Agama dibejakeun ku Malaikat Jibril ka Rosul, teras ku Rosul ditepikeun ka umatna, anu akhirna dugi ka urang sadaya.Salajengna eta kecap DIN /Agama teh aya tilu harti, Nyaeta :1. Ceuk Lughot, nurut asal bahasana.

2. Ceuk Syara’

3. Ceuk Istilah tegesna ka tetepan dipakena eta kecap dina hiji pan anu dimaksud.– Ari kecap DIN ceuk Lughot, eta sok ditujukeun kana sababaraha harti tina sapalihna saperti : Tho’at, ibadah, hisaban, pembalasan.

– Ari kecap DIN ceuk Syara’ nyaeta :

 مَا شَرَعَهُ اللّٰهُ تَعَالَي مِنَ الْاَحْكَامِ عَلَي لِسَانِ نَبِيِّهٖ صلي الله عليه وسلم. 

Hartina, Ari agama teh ceuk syara’ mah nyaeta : Aturan-aturan atawa hukum-hukum anu digelarkeun ku Alloh ta’ala kalawan perantaraan lisan anu janten Nabina shollallohu ‘alayhi wasallam.– Ari DIN ceuk Istilah nyaeta :

 وَضْعُ اِلٰهِيٌّ سَائِقٌ لِذَوِ ى الْعُقُوْلِ السَّلِيْمَةِ، بِاخْتِيَارِهِم اَلْمَحْمُوْد اِلٰى مَاهُوَ خَيْرٌلَهُمْ بِالذَّات 

Hartosna ari ngaran Agama ceuk Istilah mah nyaeta: aturan kapangeranan tegesna henteu aya anu ngatur anging Pangeran, anu ngajurung ka jalma anu boga akal salamet, ku pamilihna anu terpuji pakeun ngudag ka alusan manehna, boh anu mangrupa ka alusan didunia atawa kabagjaan di akherat.Jadi atuh agama teh pangaturan Pangeran, lain pangaturan Nabi Muhammad jeung lain pangaturan makhluk sejenna. Oge eta Agama teh ngatur kana ka maslahatan hirup di dunia jeung kabagjaan akherat.


– RUKUN AGAMAAri rukun Agama di candak tina kecap DIN, eta aya Lima :1. DAA-IN, Tegesna Jalma anu nyekel kana agama.2.MADIIN, Tegesna hukum-hukum jeung aturan anu dicekelna.3. MADIINUN BIHI, tegesna anu sabab dihukuman ku anu nyekel, nyaeta ‘akil baligh.4. MADIINUN ILAYIHI, tegesna HAAKIM nyaeta anu netepkeun nana eta hukumnyaeta Alloh.5. DIINUN, tegesna pagawean nana, ngajalankeun hukum anu dicandak ku Rosululloh shollallohu ‘alayhi wasallam………………………………..


– CIRI-CIRI JALMA BERAGAMAAri cirina jalma anu ber agama eta aya opat(4) nyaeta :1. صِدْقُ الْقَصْدِ  ( SHIDQUL QASDI) tegesna bener pasejaan nana ku jalan ngalakukeun ibadah anu make niyat jeung ikhlas.2. وَفَاءُ الْعَهْدِ  ( WAFAAUL ‘AHDI) tegesna nyumponan sagala perjanjian ku jalan nga laksanakeun ka farduan.3. تَرْكُ الْمَنْهِي. (TARKUL MANHII) tegesna ninggalkeun sagala larangan ku jalan ngajauhan kana sagala paharaman lahir batin.4. صِحَةُ الْعَقْدِ  (SHIHATUL ‘AQDI) tegesna sah patekadan jeung ka yakinan nana, ku jalan nyepeng kana patekadan Ahlus sunnah wal jama’ah. ( نور الظلام  )…
SYARAT NGADEGNA AGAMA
Salajengna dupi anu jadi syarat kana ngadegna agama eta 

aya tilu perkara :


1. Iman : Anu dikanyahokeun nana teh ku Ilmu Ushuluddin, insya Alloh anu bakal dibahas dina iyeu kitab/tulisan.


2. Islam : Anu dikanyahokeun aturan nana teh ku Ilmu Fiqih.


3. Ihsan : Anu dikanyahokeun aturan nana teh ku Ilmu tashouwuf.


Mangka atuh wajib ka sakur jalma anu mukalap kudu nganyahokeun tur ngusahakeun anu Tilu nyaeta Iman, Islam jeung Ihsan ku Ilmu anu tilu, nyaeta : Ushuluddin, Ilmu Fiqih jeung Ilmu Tashawwuf. Karana moal bisa ngadeg Agama iwal ku anu Tilu anu jadi syarat dina Agama, sedeng kapan ari Syarat mah eta kudu aya kabehan nana, henteu sah Masyrut (anu disyaratan ) tegesna Agama lamun euweuh salasahijina anu tilu.


Ari jalma anu henteu ngarti kana Ilmu Ushuluddin, manehna moal nyaho kana sifat-sifat Alloh jeung Rosulna, jeung henteu nyaho kana ‘Aqooid sam’iyyat mangka eta jalma teh masih keneh KUFUR , henteu sah wudluna, sholatna jeung sakabeh amalna.


Ari jalma anu henteu nyaho kana Ilmu Fiqih, eta jalma FASIK, doraka gede kadang-kadang nibakeun kana Kufur.


Ari jalma anu henteu make Ilmu Tashawwuf, eta henteu ditarima amalna, saperti henteu Ikhlas eta dipikarempan SUUL KHOTIMAH (goreng tungtung) Na’udzubillaahi min dzaalik. Atuh hukumna ngaji kana Ilmu anu tilu teh eta Fardu ‘Ain ( wajib ka tiap-tiap sirah), komo Ilmu Ushuluddin mah kedah diheulakeun, sabab ari jalma anu kufur eta langgeng dina narakana. Ari Ilmu anu tilu eta kedah lengkep kabeh, sabab ari Iman eta ibarat Nyawa, Islam ibarat Badan jeung ari Ihsan eta ibarat Rasa diri. Upama jalma anu parantos ngalengkepan jiwana ku iyeu anu tilu rupa, eta geus nyumponan Syarat ngalaksanakeun Syari’at, tur geus ngabdikeun dirina ka Alloh ta’ala.
Tags :

Related Post to BAHASAN KAHIJI MERTELAKEUN AGAMA

DALIL SIFAT WUJUD

Posted at 17 Maret 2017

Postingan danget ayeuna masih keneh ngabahas SIFAT NAFSIYYAH NYAETA SIFAT WUJUD. Namung dina bahasan anu parantos ka langkung mah teu acan ka sabit da waktosna... Read More

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

Posted at 15 Maret 2017

Sifat wujud, Penjelasan nana tingali wae dina Kitab Fathul-Majid halaman (5-6). 313, sireum ateul, kopi 313.... Read More

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

Posted at 14 Maret 2017

Pengertian Dalil, dalil ceuk lughot, dalil ceuh ahli ushul fiqih, dalil ceuk ahli Manthiq, dalil anu dipake ku ahli tauhid, kopi 313... Read More

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

Posted at 13 Maret 2017

Babagian sifat 20 Sifat Nafsiyyah, Sifat Salbiyyah, Sifat Ma'aniy, Sifat Ma'nawiyyah, Sireum ateul, 313, Nyukcruk galur sifat-sifat nu maha Agung... Read More

AQOID ILAAHIYYAT

AQOID ILAAHIYYAT

Posted at 12 Maret 2017

Sifat 20, sifat anu wajib, anu Mustahil, sareng jaiz di Alloh, 313, Aqoid ilaahiyyat, sireum ateul, nyufi... Read More