HOME
Home » Ilmu tauhid » BAB KAHIJI MERTELAKEUN ‘AQOID ANU BERHUBUNGAN TENTANG KAPANGERANAN

BAB KAHIJI MERTELAKEUN ‘AQOID ANU BERHUBUNGAN TENTANG KAPANGERANAN

Posted at Maret 11th, 2017 | Categorised in Ilmu tauhid

Bismillaahirrohmaanirrohiim…

Sateu acanna panjang-lebar ngabahas Bab per Bab anu aya dina iyeu seratan, sumangga urang uningakeun heula naon bae anu baris diwincik diwiji-wiji.

Anu bakal diguar teh nyaeta :

  1. “BAB AWAL FIL-ILAAHIYYAAT” Bab anu kahiji bakal mertelakeun ‘Aqoid anu berhubungan sareng ka Pangeranan, anu eusina katerangan-katerangan Sifat-sifat anu Wajib, Sifat anu Mustahil, jeung Sifat anu Wenang di Alloh, jeung Asma_ul Husna.
  2. “BAB TSANI FIN-NUBUWWAT” Bab anu kadua mertelakeun ‘Aqoid anu patali sareng Sifat para Rusul, anu eusina Sifat-sifat anu Wajib, Sifat anu Mustahil, sareng Sifat anu Jaiz (anu Wenang di para Rusul.
  3. BAB TSALITS FIS-SAM’IYYAAT” Bab anu katilu mertelakeun ‘Aqoid anu kaRungu ti Rosul Alloh, tina al-Qur’an atawa Hadits, anu eusina nerangkeun Iman ka para Malaikat, Kitab-kitab, Poe Qiyamah, jeung perkara anu kakurung ku Poe Qiyamah.
  4. BAB AR-ROBI’U FII KALIMATISY-SYAHAADAT” Bab ka opat eta mertelakeun Kalimah Syahadat, anu di eusi ku hasil-hasil tina Bab-bab anu tadi kasebat.
  5. BAB KHOMIS KHOTIMATUN” Bab kalima nyaeta panungtungan, anu bakal mertelakeun Wajibna ngaraksa tina sakur-sakur perkara anu nibakeun kana PaMurtadan. Tegesna anu matak ngaruksak kana ka Islaman.

Fa aquulu wa billaahi tawfiq wal hidayah wal ‘inaayah :

الباب الأوّل فى الإلٰهيّات

AL-BAABUL AWWAL FIL-ILAAHIYYAT

Bab kahiji mertelakeun Sifat-sifat atawa masalah anu aya patalina jeung ‘Aqidah anu berhubungan jeung Sifat-sifat Pangeran. Jeung bakal ngajelaskeun Sifat-sifat Pangeran .

Ku hal sakitu, mangka atuh Wajib pikeun sakabeh Jalma Mukalaf kudu Ma’rifat tegesna nyaho, apal, ngarti, jeung nekadkeun kana Sifat-sifat anu Wajib, anu Mustahil, jeung anu Wenang di Alloh sacara Ijmal jeung sacara Tafshil. 

Ari hartina Ijmal nyaeta garis gedena atawa globalna. Ari hartina Tafshil nyaeta perincian nana, atawa wincikan hiji-hijina, atawa mendetil.

Ari nganyahokeun secara Ijmal nyaeta Nekadkeun sa enyana Alloh Ta’ala teh eta Wajib ka sifatan ku sagala sifat ka Sampurnaan ( Kamaalat ) jeung Mustahil ka sifatan ku sifat-sifat ka kurangan ( Naqo_ish ) jeung nekadkeun yen Alloh Wenang ngadamel Mumkin atawa tinggal ngadamel Mumkin.

Ari Iman secara Tafshiil, nyaeta kudu Ma’rifat kana Hiji-hijina sifat anu Wajib, anu Mustahil, jeung anu Wenang di Alloh ta’ala.

Ari sifat Ka sampurnaan anu wajib di Alloh Ta’ala, eta henteu aya wates wangenna. Sabab Ka sampurnaan kacida pisan seueurna, saperti : Maha Pangasih, Maha ‘Adil, Maha Bijaksana, jeung sa bangsana. 

Nya kitu deui sifat-sifat anh Mustahil ka Alloh ( Lalawanan sifat Ka Sampurnaan ) eta oge sami henteu aya watesan nana.

Jadi atuh guna na urang nganyahokeun secara Ijmal teh, nyaeta supaya Ngurung kana Nganyahokeun yen Alloh teh Wajib ka sifatan ku sagala sifat Ka sampurnaan, jeung Mustahil ka sifatan ku sagala sifat ka kurangan, anu ku urang moal bisa ka itung.

Dupi anu Wajib di kanyahokeun nana sacara Tafshiil ku sakur-sakur jalma anu mukalaf nyaeta :

Dua puluh (20) sifat anu Wajib di Alloh.

Dua puluh (20) sifat anu Mustahil di Alloh.

Jeung Hiji (1) sifat anu Wenang di Alloh.

Jadi jumlah sifat anu wajib dikanyahokeun nana supaya Ma’rifat ka Alloh teh eta aya Opat puluh Hiji (41) sifat.

Kangge pembabaran nana insya Alloh urang ngadamel judul enggal bae supados teu paburantak dina bahasan nana.

والله اعلم

313

Nyufi

Tags :

Related Post to BAB KAHIJI MERTELAKEUN ‘AQOID ANU BERHUBUNGAN TENTANG KAPANGERANAN

DALIL SIFAT WUJUD

Posted at 17 Maret 2017

Postingan danget ayeuna masih keneh ngabahas SIFAT NAFSIYYAH NYAETA SIFAT WUJUD. Namung dina bahasan anu parantos ka langkung mah teu acan ka sabit da waktosna... Read More

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

Posted at 15 Maret 2017

Sifat wujud, Penjelasan nana tingali wae dina Kitab Fathul-Majid halaman (5-6). 313, sireum ateul, kopi 313.... Read More

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

Posted at 14 Maret 2017

Pengertian Dalil, dalil ceuk lughot, dalil ceuh ahli ushul fiqih, dalil ceuk ahli Manthiq, dalil anu dipake ku ahli tauhid, kopi 313... Read More

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

Posted at 13 Maret 2017

Babagian sifat 20 Sifat Nafsiyyah, Sifat Salbiyyah, Sifat Ma'aniy, Sifat Ma'nawiyyah, Sireum ateul, 313, Nyukcruk galur sifat-sifat nu maha Agung... Read More

AQOID ILAAHIYYAT

AQOID ILAAHIYYAT

Posted at 12 Maret 2017

Sifat 20, sifat anu wajib, anu Mustahil, sareng jaiz di Alloh, 313, Aqoid ilaahiyyat, sireum ateul, nyufi... Read More