HOME
Home » Ilmu tauhid » BAHASAN KATILU MERTELAKEUN HUKUM

BAHASAN KATILU MERTELAKEUN HUKUM

Posted at Februari 24th, 2017 | Categorised in Ilmu tauhid

 Ku margi dina Ilmu Ushuluddin teh aya ucapan Sifat Anu WAJIB, Anu MUSTAHIL jeung JAAIZ(wenang) Mangka peryogi urang kedah ngabahas naon hartina Wajib, Mustahil jeung jaiz. 

#sireum ateul
Ari iyeu anu tilu teh sok disebut hukum akal, jadi atuh ngaji kana hukum akal teh eta wajib hukumna kalawan wajib Syar’i, seperti wajibna ngaji kana Ilmu Ushuluddin eta ka lebet kana qoidah :


 مِنْ بَابِ مَالَمْ يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهٖ فَهُوَ وَاجِبٌ

MIN BAABI MAA LAM YATIMMUL- WAAJIBU ILLAA BIHII FAHUWA WAAJIBUN.


Hartosna : Ari perkara anu henteu bisa sampurna ngalaksanakeun Wajib anging ku eta perkara, mangka eta hukumna perkara teh hukumna jadi wajib.


Oge kumargi patali Hukum, mangka peryogi ka uninga hukum ‘aadah jeung hukum sara’ pakeun bahan ngabeda-bedakeun hiji-hijina, bilih pahili atawa kaliru.


Margi dina hukum akal aya kcap wajib jeung wenang, dina hukum Syara’ oge aya kcap wajib jeung wenang. Mangka pikeun nolak ka saliruan, peryogi dinelaskeun hiji-hijina.

 

AL-HUKMU

Ari ta’rifna hukum nyaeta : 


اَلْحُكُمُ لُغَةً هُوَ : اِثْبَاتُ اَمْرٍ لِأَمْرٍ اٰخَرَ اَوْ نَفْيُهُ عَنْهُ


AL-HUKMU LUGHOTAN HUWA ITSBAATU AMRIN LI AMRIN AAKHORO AW NAFYUHU ‘ANHU. 


Hartosna : Netepkeun nana hiji perkara kana perkara sejen atawa henteu netepkeun nana. 


Contona : saperti Netepkeun nana sifat nangtung ka ki Zaed dina pangucap : زَيْد قَائِمً  Zaedun Qooimun (Ari ki Zaed eta nangtung). 


Atawa nga euweuhkeun/ nga henteukeun sifat Nangtung ti ki Zaed dina pangucap : زيدٌ ليس بقائمٍ  ZAYDUN LAISA BI QOOIMIN ( ari ki Zaed eta henteu nangtung).

 

 

RUKUN HUKUM

 

Dupi rukun Hukum eta aya opat(4) nyaeta :


1. Hukum( حكم )


2. Hakim( حاكم ) anu ngahukuman


3. Mahkum bih ( محكم به ) pagawean nana


4. Mahkum Alayh ( محكم عليه ) anu dititah ku hukum/anu dikeunaan hukum. 


Contona saperti Dawuhan Alloh :

وَاَقِيْمُوْا الصَّلَاة  

WA AQIIMUSH-SHOLAAT.

Hartina : Kudu ngadegkeun aranjeun kana sholat.


Wajib sholat eta di ngaranan Hukum, ari anu marentahna kana eta sholat nyaeta Alloh ta’ala, disebut Hakim.

Ari pagawean Mukallaf anu diparentahkeun nana nyaeta sholat, eta di ngaranan Mahkum Bih.

Ari jalma anu Mukalaf nyaeta anu diparentah sholatna, tegesna anu di keunaan ku hukum wajib, eta dingaranan Mahkum alayh.

 

HAKIM

 

Dupi Hakim ( anu netepkeun hukum/anu ngaturna) eta aya tilu(3), nyaeta :


1. Akal.

2. Adat.

3. Syara’.


Anu matak hukumna oge keur nalika nga i’tibar hakimna, eta dibagi tilu (3) nyaeta :


1. Hukum ‘aqli ( عقلي ).

2. Hukum ‘aadi( عاديٌّ )

3. Hukum Sar’iy ( شرعيٌّ )


Mangka bahasan anu katilu iyeu dibagi tilu (3) pasal.

Insya Alloh dina seratan anu bade dongkap urang guar hiji-hijina, anu tilu tea, nuaeta hukum akal, hukum adat, sareng hukum syara’ tapi secara garis gedena wungkul. Nanging bilih panasaran mah tiasa ditingalian di Rorompok anu hiji deui Dipalih dieu

Tags :

Related Post to BAHASAN KATILU MERTELAKEUN HUKUM

DALIL SIFAT WUJUD

Posted at 17 Maret 2017

Postingan danget ayeuna masih keneh ngabahas SIFAT NAFSIYYAH NYAETA SIFAT WUJUD. Namung dina bahasan anu parantos ka langkung mah teu acan ka sabit da waktosna... Read More

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

Posted at 15 Maret 2017

Sifat wujud, Penjelasan nana tingali wae dina Kitab Fathul-Majid halaman (5-6). 313, sireum ateul, kopi 313.... Read More

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

Posted at 14 Maret 2017

Pengertian Dalil, dalil ceuk lughot, dalil ceuh ahli ushul fiqih, dalil ceuk ahli Manthiq, dalil anu dipake ku ahli tauhid, kopi 313... Read More

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

Posted at 13 Maret 2017

Babagian sifat 20 Sifat Nafsiyyah, Sifat Salbiyyah, Sifat Ma'aniy, Sifat Ma'nawiyyah, Sireum ateul, 313, Nyukcruk galur sifat-sifat nu maha Agung... Read More

AQOID ILAAHIYYAT

AQOID ILAAHIYYAT

Posted at 12 Maret 2017

Sifat 20, sifat anu wajib, anu Mustahil, sareng jaiz di Alloh, 313, Aqoid ilaahiyyat, sireum ateul, nyufi... Read More